Leder info

Informationsdokumenter
Der arbejdes på at vise alt den information en leder i VRI fodbold eftersøger
Siden er under opbygning
Det er muligt at søge i oplysningerne via søgeord (Æ-Ø-Å virker dog ikke)
 
Dokumenterne er inddelt i følgende 4 områder
  • Turnering Udendørs
  • Turnering Inde inkl. Futsal
  • Interne procedurer
  • Diverse informationer
Den første side "Rettelser" indeholder information om vigtige ændringer / tilføjelser til hele området
 
Telefonliste
Viser telefonnumre og email på alle ledere i VRI Fodbold
 
Turneringsplanlæggere
Viser både klubbens ansvarlige for turnerings-tilrettelæggelse, og de personer der pr. årgang/hold har ansvaret. 
 
Generelt for VRI-ledere.
Henviser til generelle informationer der gælder for alle ledere i VRI uanset afdeling
 
Booking af mødelokale
Du kan booke mødelokalet.
Du skal bruge dit normale Conventus login, typisk mobilnummer og den tilsendte kode.
BEMÆRK, det er kun trænere, holdledere, bestyrelser m.fl. der kan booke. Kontakt kontoret ved problemer.
Vejlby-Risskov Idrætsklub | CVR: 13388318 | Vestre Strandalle 170, 8240 - Risskov