Børneattester

Om Børneattest har Hovedbestyrelsen for VRI bestemt følgende:

ALLE trænere, holdledere, årgangsansvarlige, udvalgsmedlemmer og instruktører skal aflevere underskrevet børneattest på kontoret ved sæsonstart eller kontraktindgåelse.

Ovenstående gælder også for Seniorafdelingerne i VRI.

VRI indhenter børneattest hvert år og ansvaret ligger hos Afdelingerne!

Skema for Børneattest kan hentes i spalten til højre.
Udskrives, underskrives og afleveres på kontoret.

VRI-kontoret laver liste til Afdelingsbestyrelserne for status til Hovedbestyrelsesmøderne.
 
Til inspiration og hvis uheldet skulle være ude, for hvem-gør-hvad:
 
 
Vejlby-Risskov Idrætsklub | Vestre Strandalle 170, 8240 - Risskov