Åbne/lukke hal

Første mand åbner og sidste mand slukker og lukker…
De fleste dage både åbner og lukker Bellevuehallens personale dørene. I weekenden åbner Caféen typisk kl. 9.00, hvorfor det påhviler afdelingerne selv at åbne døre og haller. Er Caféen lukket, er det sidste mand der lukker og slukker. Til ovenstående skal der bruges BRIK og P-nøgle.
 

Nøgler, brikker:

Afdelingerne betaler selv for NØGLER til hallerne m.m.
P-nøgle passer til hallerne og dommerbord. Nøglen købes i afdelingen eller hos Bellevuehallen efter aftale.
Trænere, instruktører, m.fl. betaler selv for depositum for BRIK (kr. 100,00).
BRIK kan laves og udleveres på VRI-kontoret.
 

FODBOLD:

Skal bruge BRIK til åbning af omklædningsrum, kunstgræsbane, lystænding, boldrum og indgang ved Hal B.
Til indendørs fodbold, skal bruges P-nøgle til hallerne.
Afdelingen sørger selv for de interne låse i boldrummet, der udleveres på kontoret mod depositum (kr. 100,00)
 

HÅNDBOLD:

Skal bruge BRIK til indgang ved Hal B. Der skal bruges P-nøgle til hallerne.
Afdelingen sørger selv for de interne låse i boldrummet, der udleveres på kontoret mod depositum (kr. 100,00)
 

GYMNASTIK:

Skal bruge BRIK til indgang ved Hal B Nøgle til depotrum udleveres i Café Suverän.
Afdelingen sørger selv for de interne låse i redskabs/depotrum.
 

BADMINTON:

Skal bruge BRIK til indgang ved Hal B. Der skal bruges P-nøgle til hallerne og O-nøgle til ventilation i Hal A.O-nøgle kan lånes i Café Suverän.
Afdelingen sørger selv for egne skabe i depotrum.
 

BORDTENNIS:

Skal bruge BRIK til indgang ved Hal B samt til Hal C.

Det er Bellevuehallens målsætning, at de indvendige døre i hallerne på sigt også skal åbnes med BRIK.
Vejlby-Risskov Idrætsklub | CVR: 13388318 | Vestre Strandalle 170, 8240 - Risskov