Hovedforening

VRI består af i alt 5 afdelinger, som er anført herunder:
Hver enkelt afdeling har en bestyrelse, der er ansvarlig for afdelingens ledelse. Herudover har vi en hovedbestyrelse, som er ansvarlig for den overordnede ledelse af klubben og for de enkelte afdelingers overholdelse af de budgetterede økonomiske rammer.

I øvrigt fastsætter afdelingsbestyrelserne selv deres respektive forretningsordener. 

Vi optager såvel passive som aktive medlemmer. Vi er altid meget glade for den frivillige hjælp, vi kan få fra vores medlemmer. Der er altid brug for en ekstra hånd i de enkelte afdelinger, når der skal planlægges ture eller andre arrangementer.

Ligeledes har vi brug for ekstra trænerhjælp til de mindre årgange og kørelejlighed, når der skal spilles kampe på udebane. Vi kan også bruge din frivillige arbejdskraft i de enkelte udvalg og bestyrelser.

Vores hjemsted er Bellevuehallerne, Vestre Strandallé 170, 8240 Risskov. Men pga. pladsmangel må vi af og til benytte os af lokaler på henholdsvis Risskov Skole og Strandskolen, der begge ligger i nærheden. Se "holdinfo" under de enkelte afdelinger for at få nærmere information om, hvor de relevante hold træner.

Vores sekretær, Jannie Aagaard, er vores eneste administrative ansatte, der sammen med Bellevuehallernes Administrative Leder, Søren Schjødt styrer haller og kontor. Jannie og Søren er altid behjælpelig med at svare på dine spørgsmål.

Kontoret ligger i Bellevuehallerne.

Link til 

 
Vejlby-Risskov Idrætsklub | CVR: 13388318 | Vestre Strandalle 170, 8240 - Risskov