VRI Støtteforening

Hvem er VRI fodbold Venner:

Hovedformålet med VRI fodbold venner (VFV) er at være omdrejningspunkt sammen med VRI fodbold omkring de aktiviteter som klubben har hen over året.
 
Overskuddet for arbejdet går ubeskåret til VRI fodbold. F.eks. tilskud til stævner/ arrangementer, køb af trøjer, bolde materialer i øvrigt.
 
Klubbens årgange/hold kan søge tilskud. Ansøgning sendes til vfv@vri.dk.
 
Herudover er støtteforeningen en platform for opsparing til fremtidige investeringer/ geninvesteringer.
 
Aktiviteter er:
  • Id hair Cup
  • Fodbold skoler, DBU, Barcelona, DGI
  • Indendørsstævne, Kathrine Andersen Chokolade Cup
  • Aarhus mesterskaberne Senior, Risskov ElCup
  • Salg af Fyrværkeri
  • Risskovløbet, Nyboligløbet
  • Trøjesponsorater og indkøb af tøj
  • Men også salg af sponsorater som bander og meget andet.
Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med en årgang fra klubben.
Hvis en årgnang/hold ønsker at være ansvarlig for en aktivitet i klubben; planlægge og udføre, honoreres årgangen/holdet med et tilskud på kr. 5.000,-.

VFV afholder Generalforsamling i November måned, jvf. vedtægter.

 
Vejlby-Risskov Idrætsklub | Vestre Strandalle 170, 8240 - Risskov